Usługi

Księgowość dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • generowanie plików JPK,
 • rozliczanie podatku dochodowego,
 • rozliczenia z ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczenia roczne,
 • dodatkowe usługi księgowe.

 

Pełna księgowość dla osób prawnych

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT i sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie obowiązkowych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

 

W zakresie świadczonych usług mieszczą się również zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników w przedsiębiorstwie. Należą do nich m.in.:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

 

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.